برج آزادی: زمینه و زمانه

برج آزادی: «زمینه و زمانه» در این قسمت یحیی سپهری میزبان سینا زارعی است تا از او راجع به زمینه و زمانهٔ برج شهیاد یا آزادی بپرسد. سینا زارعی دارای مدرک کارشناسی در رشتهٔ معماری از دانشگاه تهران و مدرک…

آگراندیسمان: نسبت میان معماری و سینما

آگراندیسمان: نسبت میان معماری و سینما در این قسمت عرفان سلیمانی میزبان فرید متین است تا در گفتگویی با او از نسبت میان معماری و سینما بپرسد. فرید متین دانشجوی سینما در دانشگاه هنر و فارغ‌التحصیل معماری…

تهران یا بهشتی، بوزار یا باهاوس

«تهران یا بهشتی، بوزار یا باهاوس» در بخش اول مهدی محمدی میزبان یحیی سپهری است در گفتگویی راجع به تاریخ آموزش معماری در ایران. در بخش دوم هم مقاله‌ای را می‌شنوید از کنث فرامپتون که با انتخاب و ترجمه‌ی …