آگراندیسمان: نسبت میان معماری و سینما

آگراندیسمان: نسبت میان معماری و سینما در این قسمت عرفان سلیمانی میزبان فرید متین است تا در گفتگویی با او از نسبت میان معماری و سینما بپرسد. فرید متین دانشجوی سینما در دانشگاه هنر و فارغ‌التحصیل معماری…

تهران یا بهشتی، بوزار یا باهاوس

«تهران یا بهشتی، بوزار یا باهاوس» در بخش اول مهدی محمدی میزبان یحیی سپهری است در گفتگویی راجع به تاریخ آموزش معماری در ایران. در بخش دوم هم مقاله‌ای را می‌شنوید از کنث فرامپتون که با انتخاب و ترجمه‌ی …